Forskningsprojekt: Miniplantan

Projektledare
Anders Lindström
Deltagare
Claes Hellqvist
Marianne Vemhäll
Elisabeth Wallin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I Sverige planteras årligen 350 - 400 miljoner plantor. Ett av våra största skogsföryngringsproblem är snytbaggen, en liten insekt av släktet vivlar som angriper nyplanterade plantor. Eftersom det finns ett stort intresse att minska kemisk behandling av plantor är det viktigt att finna andra vägar som gör plantering ekonomiskt försvarbart. Försök har visat att plantering av mycket små plantor – endast 8 -12 veckor gamla – drabbas av snytbaggeskador i mindre omfattning än konventionella plantor. Vår forskning har visat en av orsakerna till detta är att den lilla plantan avger andra mindre anlockande dofter än den konventionella äldre plantan. Även plantans begränsade storlek kan göra det obehagligt för snytbaggen att klättra på plantan.
Projektet har pågått under många år i samarbete med SLU, KTH, Skogforsk och skogsbranschen och avslutades formellt 2010 då slutrapport inlämnades till FORMAS. Projektet pågår dock fortfarande med ett antal studier kopplade till doktorandprojekt.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Skog- och träteknik
Finansiärer