Forskningsprojekt: Metoder för att fastställa skogsplantors status, KK-projekt (Hög 12)

Projektledare
Anders Lindström
Deltagare
Daniel Gräns
Marianne Vemhäll
Elisabeth Wallin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Sverige har idag en omfattande produktion av skogsplantor, ca 350-400 miljoner per år och flera miljarder kronor investeras årligen för att skapa förutsättningar för bra föryngringar. Resultatet av investeringen är i högsta grad beroende av plantans etableringsförmåga som i sin tur är beroende av plantans vitalitet då den lämnar plantskolan. Inventeringar i fält visar att 10 % av plantorna inte överlever efter utplanteringen beroende på att de inte är tillräckligt vitala. Plantskolorna är idag hänvisade till tidskrävande och omständliga odlingstester för att fastställa plantornas status inför utplanteringen. Dessa görs sällan beroende på höga kostnader och tidsbrist.
I detta KK-projekt (Hög 12) samverkar Högskolan Dalarna med Svenska Skogsplantor AB, SCA Skog AB, Bergvik Skog Plantor AB och Södra Skogsägarna, Södra Skogsplantor med målet att utveckla och utvärdera tänkbara metoder som möjliggör snabb, enkel, men ändå pålitlig kontroll av skogsplantors status. Sådana metoder kan baseras på molekylära test, där Högskolan Dalarna tidigare varit med att utveckla metoder som fastställer plantornas invintringsstatus och vitalitet, eller metoder som kontrollerar om cellerna är funktionsdugliga via kontroll av plantvävnadernas elektrolytiska läckage eller fotosyntetiska förmåga.

Tillsammans med våra partners har vi identifierat följande situationer där det är akut att finna metoder eller tillämpningar av metoder som skulle kunna förbättra logistik och hantering av plantor liksom kvalitetskontroll i plantskolan:
• Utsättning av plantor från växthus till friland.
• Långnattsbehandling (LN) av granplantor.
• Leverans av plantor.
• Omskolning av täckrotsplantor, effekter av skyddsbehandling mot snytbagge.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Skog- och träteknik
Finansiärer
KK-stiftelsen
Publikationer