Forskningsprojekt: Zephyr, EU projekt inom 7:e ramprogrammet, europeiskt samverkansprojekt för utveckling av ny energisnål och miljövänlig teknik för produktion av skogsplantor

Projektledare
Anders Mattsson
Deltagare
Marco Hernandez Velasco
Marianne Vemhäll
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I flertalet länder i Europa finns en klart uttalad ambition att utöka skogsarealen som en viktig del i ansträngningarna att påverka de negativa effekterna av den globala uppvärmningen.
Zephyr är ett EU-projekt inom 7:e ramprogrammet som utvecklar forskning som utförts inom ett EU projekt inom det 6:e ramprogrammet där Skog- och Träteknik vid Högskolan Dalarna deltog.

Syftet är att utveckla en ny, kostnadseffektiv energisnål och miljövänlig teknik för produktion av skogsplantor. Tekniken bygger på att förodla plantor under kort tid vid hög odlingstäthet i en ny och miljövänlig odlingsenhet som inte är påverkad av utomhusklimatet. Efter odling sker en automatisk omplantering av de förodlade plantorna till valfri slutbehållare där samtliga behållare blir fyllda med plantor till 100%.

Tekniken innebär förutom minskad miljöbelastning jämfört med konventionell odling även stora kostnadsbesparingar. Detta gäller speciellt vid användande av fröpartier med låg grobarhet där konventionell sådd direkt i slutbehållare skulle ge ett lågt plantutbyte jämfört med den nya teknik som utvecklas i projektet.

Odlingsenheten som utvecklas är mobil där enheten integreras i en konventionell transportcontainer. För energibesparing baseras belysning på LED lampor där lämpliga ljusspektrum utvecklas för över 15 olika trädarter i Europa. Energitillförseln baseras på solpaneler och för miljöstyrning utvecklas ett system som bygger på trådlösa sensorer i både luft och odlingssubstrat.

Projektet innefattar en utvärdering av de biologiska förutsättningarna för den nya tekniken, konstruktionen av den nya odlingsenheten samt en biologisk och teknisk utvärdering av det kompletta odlingssystemet som även innefattar lagring och omplantering av förodlade skogsplantor.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Skog- och träteknik
Finansiärer
Publikationer