Forskningsprojekt: Kulturprocent som en möjlig finansieringsmodell för kulturella och kreativa näringar – studie av lokala företagares acceptans för samfinansiering av evenemang, festivaler och kulturattraktioner

Projektledare
Anna Klerby
Deltagare
Tobias Heldt
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet studerar de Kulturella och Kreativa Näringarna(KKN) och handlar särskilt om kulturprocent och liknande Pay-Back (PB) systems möjligheter som finansieringsmodell för kulturverksamheter. Studien sker inom ramen för Anna Klerbys doktorandarbete i nationalekonomi vid Högskolan Dalarna. Projektet innehåller två delstudier;
- den första handlar om att undersöka och kartlägga befintliga finansieringssystem runt
om i Europa.

- den andra delstudien kartlägger genom fördjupade intervjuer och en enkätstudie innehållande frågor om attityder och acceptans för ett PB-system vilka effekter ett återbetalningssystem skulle få.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Nationalekonomi
Finansiärer
Region Dalarna