Forskningsprojekt: Undervisning utan gränser: internationalisering och samverkan med Brasilien inom nätbaserad undervisning

Projektledare
Alex dos Santos Pruth
Deltagare
Chatarina Edfeldt
Paulo Sergio da Costa Neves, School of Humanities, Education and Social Sciences DCS/DE-UFS The Federal University of Sergipe (UFS)
Projektperiod
-
Projektstatus
Under planering
Beskrivning
Projektets primära syfte är att utveckla ett samarbete kring en gemensam nätbaserad kurs i ämnet portugisiska vid Högskolan Dalarna tillsammans med Institutionen för samhällsvetenskap och pedagogik vid Sergipes federala universitet i Brasilien (UFS). Projektet, i form av ett utvecklande av en gemensam nätbaserad kurs, kommer att innebära ett första steg i ett utökat samarbete kring nätbaserad utbildning och bidrar därmed till internationaliseringen av den nätbaserade utbildningen vid Högskolan Dalarna.
Nyckelord
nätbaserad internationalisering Brasilien , web-based course
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Portugisiska
Samhällskunskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna