Forskningsprojekt: Bilden av de nationella minoriteterna i läroböcker

Projektledare
Deltagare
Antti Ylikiiskilä
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Syftet med studien är att undersöka vilken bild som förekommer i läroböcker av de officiella nationella minoriteterna och minoritetsspråken i Sverige (sverigefinnar/sverigefinska, samer/samiska, tornedalingar/meänkieli, judar/jiddisch och romer/romani chib). Materialet består av totalt 95 läroböcker utgivna 2001-2009. Av dessa är 59 läroböcker i svenska, 33 läroböcker i historia och en lärobok i ämnena geografi, samhällskunskap och religionskunskap.
Nyckelord
läroboksanalys, nationella minoriteter
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Svenska
Finansiärer