Forskningsprojekt: Chattens potential i skolans språkundervisning

Projektledare
Deltagare
Christine Fredriksson
Projektperiod
-
Projektstatus
Vilande
Beskrivning
Studien ryms inom dator-medierad kommunikation och lärande (CMCL) och går ut på att undersöka hur chatt som övningsform kan bidra till utvecklingen av elevers muntliga och skriftliga språkfärdigheter. Den empiriska undersökningen har genomförts i en klass med 20 gymnasieelever som läser steg 3 i tyska. Eleverna har delats in i två grupper varav den ena har tränat att använda tyska för att parvis lösa uppgifter genom att chatta och den andra genom att samtala med varandra. Vid tre tillfällen samlades muntlig och skriftlig elevdata in från båda grupper för att se om eleverna i chattgruppen utvecklat en högre L2-kompetens (mätt i syntaktisk komplexitet och lexikalisk diversitet) än eleverna i den muntliga gruppen. I studien ingår även en attitydundersökning om elevernas inställning till den träningsform som användes i projektet och deras datoranvändning i sin tyskundervisning.
Nyckelord
inlärningsstrategier viljan att kommunicera syntaktisk komplexitet skriftlig chatkommunikation
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Tyska
Finansiärer