Forskningsprojekt: Inkluderingen av romer: Erfarenheter av makt, kulturalisering och tillhörighet bland romer i Sverige

Projektledare
Anna-Sofia Hedberg
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Romer utgör en diskriminerad grupp som utsatts för otaliga oförrätter ända sedan de kom till Sverige på 1500-talet. För att komma till rätta med denna situation har olika politiska åtgärder vidtagits under de senaste årtiondena. Denna studie tar avstamp i det faktum att de åtgärder som vidtas sker på initiativ av i princip samma aktörer som under 500 år utsatt romerna för regelrätta övergrepp och diskriminering, d.v.s. majoritetssamhället. Denna paradox belyser den maktobalans som föreligger mellan de två grupperna och som med största sannolikhet påverkar de initiativ och åtgärder som vidtas, likväl som den romska befolkningens svar på och upplevelser av desamma. Studien syftar till att undersöka romers egna reaktioner på och erfarenheter av sådana politiska åtgärder som vidtagits. I vilken utsträckning upplever sig romer själva ha makt och inflytande i processen? I vilken utsträckning identifierar man sig med de ”romer” som majoritetssamhället talar till? Upplevs känslan av tillhörighet i förhållande till majoritetssamhället öka genom de åtgärder som vidtas?
Nyckelord
romer majoritetssamhället Sverige makt tillhörighet kulturalisering
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Socialantropologi
Finansiärer
Publikationer