Forskningsprojekt: Barn i minoritetssamfund: religiösa uppväxter

Projektledare
Liselotte Frisk
Deltagare
Pernilla Liedgren
Sanja Nilsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Att anordna en konferens om barn i minoritetssamfund för att sprida kunskap till lärare och socialarbetare plus från 2012 ett VR-projekt på temat.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Socialt arbete
Religionsvetenskap
Finansiärer
FAS
Vetenskapsrådet
Publikationer