Forskningsprojekt: Professionella värderingar och identiteter hos studenter i socialt arbete och utveckling av socialt arbete

Projektledare
Gudrun Elvhage
Pernilla Liedgren
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med studien är att undersöka och analysera socionomstudenters föreställningar om socialt arbete som profession och deras personliga förväntningar och motiv inför utbildningen i socialt arbete.
Nyckelord
utbildning socionomer utveckling socialt arbete
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer