Forskningsprojekt: Ungdomar och Drive in idrott. Spontana idrottsaktiviteter för ungdomar i förortsområden

Projektledare
Gudrun Elvhage
Stig Linde, Socialt arbete Lunds universitet
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med forskningsprojektet är att följa Riksidottsförbundets särskilda satsning att få ungdomar som inte är aktiva inom idrottsrörelsen att börja utöva idrott. Insatserna ska enligt projektplanen äga rum i ”riskområden med stor segregering”, lågt idrottsutövande och ungdomsrelaterad helgproblematik. Drive in-projektet beskrivs i projektbeskrivningen (RF/SISU 2009) vara att ”öppna dörrarna” till idrotten för fler, dvs att få ungdomar som inte är aktiva inom idrottsrörelsen att börja utöva idrott. Målgruppen för Drive in-aktiviteten är”ungdomar i åldern 13 – 20 år som idag inte är aktiva inom idrottsrörelsen”. Genom att öppna dörrarna till idrotten ska detta bidra till att de får en meningsfull sysselsättning.Det fanns även förhoppningar om andra effekter, RF:s projektledare har nämnt mindre vandalisering i områdena. I projektplanen angavs även att de ingående aktörerna har möjlighet att forma sitt arbete utifrån lokala förutsättningar.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Riksidrottsförbundet