Forskningsprojekt: Genus och identitet(er) i socialt arbete

Projektledare
Christian Kullberg
Deltagare
Marcus Herz, BSR Örebro universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet syftar till att studera hur socialarbetare inom individ- och familjeomsorgen arbetar med de biståndssökandes genus och identitet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer