Forskningsprojekt: Jämställdhetsdiskurser i psykologprofessionen

Projektledare
Katarina Blume, Hälsa och samhälle Högskolan Gävle
Deltagare
Christian Kullberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet syftar till att studera hur diskurser om jämställdhet tas upp i psykologers yrkesutövning.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer