Forskningsprojekt: Fäder med våldsproblematik och omsorgsförmåga

Projektledare
Åsa Cater
Deltagare
Christian Kullberg
Anna Forssell, BSR Örebro universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet syftar till att studera fäder med våldsproblematik och deras omsorgsförmåga visav sina barn.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer