Forskningsprojekt: Tidiga insatser för män med våldsproblematik

Projektledare
Christina Kullberg
Deltagare
Ina von Schantz Lundgren
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet syftar till attlyfta fram tillgänglig kunskap när det gäller tidiga insatser för män med våldsproblematik.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Länsstyrelsen i Dalarna