Forskningsprojekt: Ett förenklat språk på Internätet?

Projektledare
Jonathan White
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
När folk kommunicerar via Internätet påverkas språket stort, och inte minst engelskan som fortfarande är det största språket på Internätet. Även om man kommunicerar skriftligt via textchatt, förväntas den ske effektivt. Strategier för att uppnå detta är huvudteman för projektet. Många sådana strategier har identifierats, såsom ord och fraser som har reducerats eller tagits bort, och det är sådana reduceringar som analyseras i detta projekt. Men kontexterna i vilka man får reducera ord eller fraser och hur Internäranvändarna bestämmer sig för att reducera vissa ord och fraser på ett visst sätt har inte utforskats tidigare. Några viktiga frågor som kommer att tas upp är: varför kan vissa ord och fraser reduceras och i vilka kontexter kan det ske? Finns en skillnad mellan diskussionsämnen som är mer eller mindre formella? Kommer användarna att förändra hur de reducerar ord och fraser när de blir mer och mer erfarna som Internäranvändarna? Hur bestäms det att ett reducerat ord kan användas och vem är det som bestämmer?
Nyckelord
engelska, Internät, reducering, English, Internet, reduction
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Engelska
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Publikationer