Forskningsprojekt: Kön och bedömningar i socialt arbete - om klientbedömningar i ett ”icke-traditionellt” och ”traditionellt yrke”

Projektledare
Christian Kullberg
Deltagare
Johannes Fäldt, JPS Örebro universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I projektet studeras manliga och kvinnliga socialarbetares bedömningar av kvinnors och mäns problemsituation och behov av försörjningsstöd.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Örebro universitet
Publikationer