Forskningsprojekt: Statlig styrning genom riktade bidrag – påverkan på socialtjänstens verksamhetsområden

Projektledare
Lars Oscarsson, Socialt arbete Ersta Sköndal
Deltagare
Christian Kullberg
Anna Petersén, JPS Örebro universitet
Jan Olsson, Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap Örebro universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
I projektet studeras statens styrning av socialtjänstens insatser.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Socialstyrelsen