Forskningsprojekt: Antroposofiska rörelsen och Waldorf-pedagogiken

Projektledare
Deltagare
Liselotte Frisk
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I detta projekt beskriver jag Waldorf-pedagogikens principer, och relationen till antroposofi som ett filosofiskt-andligt system undersöks. Annaskolan, en Waldorfskola nära Garpenberg i Dalarna, används som exempel och illustration. Relationen mellan Waldorf-pedagogiken och religion diskuteras.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Publikationer