Forskningsprojekt: Enhetsvälsignelse eller diksha - helande och upplysning

Projektledare
Deltagare
Liselotte Frisk
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
De första enhetsvälsignelserna i Sverige ägde rum år 2003. Diksha-rörelsen, eller Oneness movement som den senare kom att kallas, kom från Indien där den hade en längre förhistoria. Diksha är ett sanskritord som i rörelsen översätts eller förklaras som ”välsignelse”, ”gåva”, ”energiöverföring” eller ”helande” . Diksha ges genom handpåläggning av särskilt utbildade diksha-givare. Själva handpåläggningen är ganska enkel, sker oftast på personens huvud och varar en eller ett par minuter. Processen kan ske i olika sammanhang, och omständigheterna, till exempel om musik finns med eller inte, kan variera.
Enhetsvälsignelserna spreds snabbt över Sverige. Ett par år efter introduktionen i Sverige kunde man få diksha nästan alla dagar i veckan på olika platser i Stockholm. Rörelsen verkar dock till viss del ha klingat av efter 2006, då den personen som framför allt företrätt diksha i Sverige, Freddie Nielsen, lämnade rörelsen. Diksha ges dock fortfarande på många platser i landet, ibland i nya sammanhang som i Svenska Kyrkan. Engelbrektskyrkan i Stockholm har till exempel en så kallad Oneness-mässa en gång i månaden.
I detta projekt kommer jag att först ta upp diksha-rörelsens bakgrund, ideologi, utövande och utveckling över tid, och därefter diskutera den kort i ett vidare perspektiv. Mitt material utgörs av böcker skrivna av utövare, rörelsens webbsidor och annat Internet-material från utövare och tidigare utövare, samt intervjuer med diksha-givare och diksha-utövare i Sverige.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Publikationer