Forskningsprojekt: Perspektiv på västerländsk esoterism

Projektledare
Deltagare
Liselotte Frisk
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I detta projekt diskuterar jag några drag i samtida andlighet i Sverige i samband med debatten om västerländsk esoterism. Jag vill också relatera esoterismforskningen till andra forskningsfält om nya religiösa rörelser och om samtida religiösa uttryck. Det empiriska materialet baseras på en fallstudie av ett hälsocenter i en liten stad i Dalarna.

Begreppet västerländsk esoterism har använts på flera olika sätt. I flera perspektiv utgör teman som religiös förändring, relationen till mainstream/etablerade kyrkor, samt individens inre upplevelse (gnosis) viktiga element. Dessa används också i till exempel Stark & Bainbridges religionsteori och i Riis & Woodheads emotionssociologi. Jag vill utforska hur de olika perspektiven kan kombineras.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Publikationer