Forskningsprojekt: Mindfulness - religiöst, sekulärt eller båda?

Projektledare
Deltagare
Liselotte Frisk
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Jon Kabat-Zinn är professor i medicin och har disputerat i molekylärbiologi. Han gick i flera år i lära hos olika buddhistiska lärare, och ville försöka isolera en teknik, mindfulness, från den buddhistiska kontexten. År 1979 började han undervisa i mindfulnessbaserad stressreducering. Vid University of Masschusettes utvecklade han ett program för att behandla kronisk smärta, MIndfulness Based Stress Reduction, MBSR. År 1990 kom han ut med en bok vid namn Full Catastrophe Living, som har fått stort inflytande.
Kabat-Zinn definierade mindulness som: ”paying attention in a particular way: on purpose, in the present moment, and nonjudgmentally”. Nyckelord är: observera, beskriv, döm inte. En annan beskrivning av mindfulness är icke-dömande uppmärksamhet med fokus på nuet där varje tanke, känsla och sinnesintryck accepteras precis som de är.
MBSR är en s.k. evidensbaserad praktik, som har kunnat prövas i studier och visat sig vara effektiv. Data finns som visar effekt på psoriasis, stress, depression, smärta, diabetes, hjärtproblem. Allt fler psykologer har börjat använda sig av denna teknik, särskilt inom KBT. Då kan man få en remiss och staten betalar behandlingen. Men mindfulness finns också i olika delar av alternativmiljön, också i buddhistiska kontexter.
Detta projekt diskuterar mindfulness i såväl religiös som sekulär kontext.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Publikationer