Forskningsprojekt: Professionellas bemötande och bedömningar av arbetssökande kvinnor och män med funktionshinder

Projektledare
Christian Kullberg
Deltagare
Munir Dag, Institutionen för Juridik, Psykologi och Socialt arbete Örebro universitet
Maria Fernström, hälsa och samhälle högskolan Dalarna
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med föreliggande undersökning är att studera bedömningar som handläggare vid arbetsförmedlingen gör av rörelsenedsatta kvinnor och mäns problem och möjligheter i relation till arbetsmarknaden samt deras behov av förvärvsarbete.
Frågeställningar
1.Bedömer handläggare unga rörelsenedsatta som passiva eller aktiva i förhållande till arbete och andra livssammanhang?
2.Vilken bedömning gör handläggare när det gäller unga rörelsenedsattas eget ansvar gällande sin försörjning?
3.Hur bedömer handläggare unga rörelsenedsattas vilja att arbeta?
4.Vilket värde tillskriver unga med rörelsenedsättning enligt handläggare ett arbete?
5.Hur bedöms unga med rörelsenedsättning av handläggare när det gäller autonomia respektive beroende till stöd från samhället, familjen, anhöriga och andra?
6.Vilka föreställningar om kvinnliga respektive manliga attribut och föreställningar om traditionellt kvinnor verksamhetsområden, arbetsuppgifter och positioner kontra motsvarande manliga har handläggare?
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Publikationer