Forskningsprojekt: Socialarbetares förståelse av män som brottsoffer

Projektledare
Christian Kullberg
Deltagare
Johannes Fäldt, Hälsa och samhälle Högskolan Dalarna
Mickael Skillmark
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det primära syftet med projektet är att studera socialarbetares förståelse av män som brukar våld i nära relationer.

Fäljande frågeställningar skall besvaras:
- Vilka kulturella föreställningar av manlighet framträder i samtal mellan socialarbetare?
- Hur definierar och förklarar socialarbetare det våld som män brukar i nära relationer?
- På vilket sätt skiljer sig de förklaringar, definitioner och föreställningar som framträder åt beroende på socialarbetarnas kön?
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Brottsofferfonden
Publikationer