Forskningsprojekt: Studie 65- samverkan mellan socialtjänst och psykiatri

Projektledare
Christian Kullberg
Deltagare
Ann-Marie Mohlin
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Syftet med studien är att undersöka om brukare med missbruk, beroendeproblem och samtidig psykisk ohälsa/sjukdom får sina behov tillgodosedda i högre grad i kommuner med verksamheter som har en högre grad av organisatorisk och professionell samverkan än i övriga kommuner.
Nyckelord
Samverkan, samsjuklighet, brukar
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Socialt arbete
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarna