Forskningsprojekt: Förebyggande av oönskade graviditeter och osäkra aborter i Indien- Klinikbaserade studier i syfte att förbättra

Projektledare
Marie Klingberg Allvin
Deltagare
Birgitta Essen, IMCH Uppsala Universitet
Kristina Gemzell-Danilesson, KBH Karolinska institutet
Sara Hogmark, Kvinnokliniken Landstinget Dalarna
Kirti Iyengar, Action for Research in Health
Susanne Sjöström, KBH Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet är ett samarbete med IPAS (NGO med fokus på abort frågor) och hälsominisnteriet i två provincer i Indien. Syftet är att utvärdera abortvården och baserat på det presentera vårdprogram som ökar kvinnors tillgång till säker abortvård.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer
Högskolan Dalarna
SIDA
Uppsala universitet
Vetenskapsrådet