Forskningsprojekt: SWX-Energi, Logistiklösningar

Projektledare
Jerry Johansson
Deltagare
Reza Mortazavi
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Delprojektets syfte är att utifrån en nulägesbeskrivning och befintliga förutsättningar gällande infrastruktur och andra transportförutsättningar identifiera möjligheter (potentialer) att få effektivare/uthålligare transporter med miljöriktiga transportsystem. Detta sker ex vis genom att identifiera administrativa barriärer eller samarbete mellan inblandade (ofta konkurrerande företag) för att kunna uppnå bättre helhetslösningar för transporter av bioråvara i regionen. Delprojektet ska sedan föreslå lösningar som kan genomföras på kort och lång sikt.

Delprojektets målsättning är att undersöka potentialen för effektivare/uthålligare transporter för bio-råvara inom regionen och ge förslag på lösningar som kan genomföras på kort och lång sikt. I delprojektets målsättning ligger att förutsättningslöst studera balansen mellan landsväg och järnväg. Stor vikt kommer att ligga på utsläpp av CO2.

Samarbete kommer att ske med ett flertal av marknadens aktörer/intressenter.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Industriell ekonomi
Nationalekonomi
Finansiärer
Banverket
Ett flertal av Näringslivets organisationer och företag som bidrar med eget arbete etc
EU:s strukturfonder
Högskolan Dalarna
Region Dalarna