Forskningsprojekt: Optimerade verktygsytor för plåtformning av höghållfast stål/rostfritt stål

Projektledare
Deltagare
Jenny Ericsson
Mikael Olsson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Formning av tunnplåt till olika produkter, exempelvis detaljer till personbilar, kan tyckas vara en enkel process. Det ökade intresset för avancerad höghållfast stålplåt, många gånger styrt av ett miljöperspektiv, har dock aktualiserat ett antal problem i samband med formningen av dessa material. Problemen kan i de flesta fall relateras till själva kontakten mellan formningsverktyg och plåt och de mekanismer som styr friktionen och nötningen, dvs de tribologiska (tribologi = vetenskapen om friktion, nötning och smörjning) fenomen som uppkommer i samband med formningsoperationen. Det kanske allvarligast problemet orsakas av att plåtmaterial kletar fast på verktygsytan och därmed skapar en instabil formningsprocess, något som vanligtvis orsakar en dålig ytkvalitet hos de formade detaljerna vilka i värsta fall måste kasseras. Detta problem benämns galling och kan även orsaka ett påtagligt slitage av formverktyget och därmed en avsevärd verktygskostnad.
Det aktuella forskningsprojektet, som sker i nära samarbete mellan Outokumpu Stainless AB, SSAB Tunnplåt AB, Uddeholm Tooling AB och Högskolan Dalarna, syftar till att öka kunskapen kring de mekanismer som styr problem i form av galling i samband med formning av höghållfast stålplåt. Projektet omfattar formningsexperiment där olika kombinationer av höghållfast stålplåt, verktygsmaterial (inklusive ytbehandling) och smörjmedel kommer att utvärderas för att kartlägga vilka kombinationer av dessa som är mest lovande och vilken inverkan olika parametrar har på resultatet. Efterföljande studier av plåt- och verktygsytor med hjälp av avancerade mikroskopi- och ytanalysmetoder, vilka medger studier på i det närmaste atomär nivå, gör det möjligt att öka kunskapen kring de rådande tribologiska fenomenen och därmed förstå de erhållna resultaten.
Nyckelord
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialteknik
Materialvetenskap
Finansiärer
KK-stiftelsen
Publikationer