Forskningsprojekt: Simulering av klippning i höghållfast stål

Projektledare
Mats Oldenburg, Solid Mechanics Luleå University of Technology
Deltagare
Göran Engberg
Magnus Eriksson, Process Development SSAB
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det övergripande målet med detta projekt är att bygga upp kunskap och kompetens för numerisk simulering av klippnings- och skärningsprocesser med syfte att prediktera egenskaper och materialrespons i såväl det klippta materialet som i verktygsmaterialet.
Ökade kunskaper om klippningsprocessen önskas för att förbättra befintliga produktionsanläggningar hos plåt och bandleverantör, samt för kunskapsstöd till kunder och användare av höghållfast stål där klippning sker som del i produktionen.

Delmål för detta projekt blir att prediktera och minimera restspänningar, kantsprickor, mikrosprickor eller andra skador i klippt eller spaltad kant.
Delmål blir även att ge ökad livslängd och minskat slitage på verktygsstål vid klippning och spaltning av höghållfasta stål. Detta skall även ge input till design av klippstålens materialegenskaper samt själva klippningsprocessen med avseende på; geometri på skäregg och hållare, spaltbredd, hastigheter, klipp- spaltrörelse.
Nyckelord
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Materialteknik
Finansiärer
Jernkontoret
KK-stiftelsen
SSAB Tunnplåt AB
Publikationer