Forskningsprojekt: Den historiske Jesus och friåret

Projektledare
Deltagare
Jörgen Magnusson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
"Förlåt oss våra skulder" är nog ett av de mest kända citaten i Nya Testamentet. Då tolkas ofta ordet för skuld på ett spiritualiserande eller psykologiseranförlåta stod för avskriva i ekonomisk mening och ordet för skuld stod för materiell dito. Hypotesen att skuldavskrivning var det överordnade syftet med Jesus verksamhet utvärderas.
Nyckelord
Den historiske Jesus, Nya Testamentet, tidig judendom, tidig kristendom, lagar, antik ekonomi., The historical Jesus, the New Testament, early Judaism, early Christianity, laws.
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer