Forskningsprojekt: Lärobok i koptiska med särskild inriktning på gnostiska texter

Projektledare
Deltagare
Jörgen Magnusson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Intresset för att läsa antika gnostiska texter är stort och växande. Inom projektets ramar utarbetas därför ett svenskt läromedel där särskild hänsyn tas till den vokabulär, stil och grammatik som krävs för att man ska kunna läsa koptiska gnostiska texter från Nag Hammadi. Färdigheter såväl i att översätta från koptiska till svenska som från svenska till koptiska övas.
Nyckelord
koptiska, sahidiska, subachmimiska, lykopolitanska, gnosticism, tidig kristendom, Nag Hammadi., Coptic, sahidic, subachmimic, lycopolitan, gnosticism, early Christianity, Nag Hammadi
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer