Forskningsprojekt: Judas Iskariots skiftande ansikte

Projektledare
Deltagare
Jörgen Magnusson
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Det sedan länge försvunna och nyligen återfunna gnostiska Judas Iskariots evangelium har väckt en livlig diskussion om denna gestalts roll i tidiga kristna

texter. I projektet diskuteras hur Judas undergått en förändringsprocess i nytestamentlig tid och hur Judas roll skiftar i Judasevangeliet.
Nyckelord
Judasevangeliet, Nya Testamentet, Judas Iskariot, Kodex Tchacos, gnosticism., The gospel of Judas, The New Testament, Judas Iscariot, Codex Tchacos, gnosticism.
Forskningsprofil
Lärande och socialiseringsprocesser
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer