Forskningsprojekt: Nya religioner i Japan

Projektledare
Deltagare
Liselotte Frisk
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I Japan finns många ”nya religioner”. En undersökning av några av dessas ideologiska, praktiska och sociala element sätts i relation till de västerländska nya religiösa rörelserna, varvid betydelsen av historisk och kulturell kontext diskuteras.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Svenska Institutet