Forskningsprojekt: Religion, Spirituality, and World View

Projektledare
Liselotte Frisk
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Nya former av religion och andlighet har under en längre tid utgjort en växande utmaning för
kristna etablerade institutioner. Paul Heelas´ välkända tes om ”den andliga revolutionen” menar att en andlig revolution där ”religion” får ge vika för ”andlighet” gradvis sker.

Med utgångspunkt från bland annat en webbaserad enkät som utfördes i Sverige 2008, men också intervjumaterial, diskuteras hur svenskars livsåskådning idag ser ut. Enkätens frågor relaterar såväl till traditionella kristna trosföreställningar och utövningar som till New Age och andlighet/spiritualitet. Resultatet diskuteras utifrån ålder, kön, utbildning och bostadsort. I vissa fall jämförs resultatet med andra studier.

Konferensbidrag: CHAOS, Södertörns högskola 15-16/5 2009.
Konferensbidrag: Ungern, november 2008.
Konferensbidrag: Assisi, Italien, 11-13/12 2009. (Ev. publikation 2010) ”Religion, Spirituality, and Everyday Practice in Sweden”
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Publikationer