Forskningsprojekt: Nordiskt nätverk för akademisk forskning om nyreligiositet

Projektledare
Deltagare
Liselotte Frisk
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Nya religiösa rörelser och nyreligiositet har sedan 1970-talet utgjort ett viktigt akademiskt flerdisciplinärt forskningsområde. Området har över tid förändrats och utvecklats på flera sätt, bland annat genom utveckling av underområden.

Syftet med nätverksstödet är att initiera ett nordiskt nätverk (Sverige, Danmark, Norge och svenskspråkiga Finland) för akademisk forskning om nyreligiositet. Det konkreta målet är att under 2012 publicera en antologi som identifierar den nordiska forskningsfronten gällande det akademiska studiet av nyreligiositet, diskuterar denna utifrån ett såväl historiskt som framtidsperspektiv, liksom även relationen till den internationella forskningsfronten. För att kunna göra detta behöver vi:


* samla juniora och seniora forskare inom olika discipliner som forskar på teman med anknytning till nyreligiositet

* samla nyckelpersoner inom nätverket till möten för att diskutera och konkretisera nätverkets vidare aktiviteter och utbyta information om och identifiera pågående och planerad forskning om ämnet nyreligiositet

* utveckla en webbsida för nätverket

* främja kontakter med andra liknande nätverk i andra länder
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Religionsvetenskap
Finansiärer
Rikbanken