Forskningsprojekt: Moralisk stress, en begreppsanalys

Projektledare
Deltagare
Michael Toivio
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Moralisk stress beskrivs ofta med många olika termer, som moralisk distress, samvetsstress, skuldkänsla etc, och har kallats ett paraplybegrepp. En begreppsanalys kan precisera begreppt moralisk stress som i sin tur har relevans hur fenomenet kan bemötas.
Nyckelord
Moralisk stress, samvetsstress, skuld, Moral stress, stress of conscience, guilt
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Arbetsvetenskap
Filosofi
Religionsvetenskap
Vårdvetenskap
Finansiärer