Forskningsprojekt: Att föda ett dött barn – en undersökning om kvinnors erfarenheter

Projektledare
Deltagare
Mari-Cristin Malm
Ingela Rådestad, Hälsa, Vård och Välfärd Mälardalens Högskola
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Intrauterin fosterdöd (IUD) eller dödfödsel definieras olika i olika länder. Världshälsoorganisationen (WHO) definierar alla som föds döda efter 22 veckors graviditet som barn. I Sverige har gränsen för vilka som ska registreras som barn om de föds döda varit 28 graviditetsveckor fram till juli 2008 då svenska riksdagen genom en ny lag sänkte gränsen till 22+0 graviditetsveckor. Ett ofött barns sparkar är tecken på liv, när barnets rörelsemönster ändras eller uteblir kan det vara signaler på att det värsta har hänt, att barnet har dött. Om den blivande mammans känslor och agerande under den ovissa tiden innan barnets död bekräftats vet vi ytterst lite. Den här studien undersöker svenska kvinnors upplevelse av oro för och insikt om att deras barn kan ha dött i magen samt deras erfarenheter av att föda ett dött barn och tiden efteråt.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer
Spädbarnsfonden
Publikationer