Forskningsprojekt: Strålbehandling hos kvinnor med gynekologisk cancer

Projektledare
Gunnar Steineck, Enheten för klinisk cancerepidemiologi Kaolinska Institutet
Deltagare
Karin Bergmark, Enheten för klinisk cancerepidemiologi Karolinska Institutet
Gail Dunberger, Enheten för klinisk cancerepidemiologi Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Strålbehandling kan bota cancer men oönskad strålning på kringliggande vävnad kan ge långvariga biverkningar och symtom. En kohort bestående av 823 kvinnor i Stockholms och Göteborg som behandlats för gynekologisk cancer mellan 1991 och 2003 identifierades. Ett slumpmässigt urval av 478 friska kvinnor utgör kontrollgrupp. Data samlades in under 2006 genom att ett frågeformulär som innehöll frågor om kvinnornas symtom beträffande avföring, tarmfunktion, urinvägar och genitalområdet . Fromuläret innehöll även frågor om kvinnornas bakgrund, psykologi och livskvalitetsaspekter. Svarfrekvensen var 79 procent för canceröverlevarna och 72 procent för kontrollgruppen. Det hade i genomsnitt gått 7.8 år sedan kvinnorna fått behandling. Det övergripande syftet är att undersöka kvinnors självuppskattade förändringar i genitalområdet och deras sexuella aktivitet och upplevelse av lust efter strålbehandling.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Medicinsk vetenskap
Finansiärer
Cancerfonden