Forskningsprojekt: Reproduktiv hälsa i Vietnam. Gravida kvinnor, vårdgivare och politikers syn på graviditets relaterad risk.

Projektledare
Ingrid Mogren, Umeå Universitet
Deltagare
Marie Klingberg Allvin
Sophie Graner, Umeå Universitet
Gunilla Krantz, IHCAR Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Kvinnors hälso status i relation till abort, graviditet och barnafödande har stor betydelse och är viktiga indikatorer för att beskriva fertila kvinnors allmäna hälsa. Projektet avser att undersöka reproduktiv hälsa indikatorer bland kvinnor i norra vietnam. Speciellt fokus ligger på onormala/avvikande graviditetsutfall samt bakgrundsfaktorer i relation till dessa. Vidare beskrivs även gravida kvinnors och vårdpersonals uppfattningar och kunskap om risker under graviditet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap inr omvårdnad
Finansiärer