Forskningsprojekt: Initiering och utveckling av defekter under spårvalsning

Projektledare
Mirjana Filipovic
Deltagare
Göran Engberg
Stefan Jonsson, Material vetenskap KTH
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Utvecklingen inom gruppen rostfria stål går mot allt mer höghållfasta och strukturellt komplexa stålsorter. Många av dessa stålsorter är komplicerade att tillverka, såväl i stålverket som i valsverket. Även marknadens krav på valstråd ökar ständig. Kunder kräver idag i stort sett felfri tråd, utan inre och yttre defekter.
Vid tillverkning av rostfri tråd kan defekter uppkomma genom en olämplig valsning eller en olämplig spårserie. Defekter är ibland svårt att upptäcka och kan därför levereras till kund, som upptäcker felet under sin bearbetning. Därför är defekter ett problem och en vanlig reklamationsorsak. Dem är även kostsamma för produktionen och därmed väldigt intressanta för forskning. Målet med forskningsprojektet är att förbättra förståelse om defekters beteende och undersöka hur konstgjorda defekter utvecklas under varmvalsning. Detta kunskap kommer att ge oss möjligheter till förbättring av produktionsprocessen genom bättre styrning av processparametrar.
Nyckelord
defekt, rostfritt stål, tråd, valsning
Forskningsprofil
Stålformning och ytteknik
Ämne
Materialvetenskap
Finansiärer
Fagersta Stainless
Jernkontoret
KK-stiftelsen
Publikationer