Forskningsprojekt: GREEN - Grenselost energisamarbeid

Projektledare
Deltagare
Mats Rönnelid
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Besöksnäringen i Inre Skandinavien är en av de viktigaste branscherna (vintersäsongen i synnerhet) i området. De senaste årens allt större uppmärksamhet kring den pågående klimatförändringen påverkar också såväl investerare som anläggningsägare. Den klimatförändring som förutspås är i sig ett allvarligt orosmoln för vintersportorter. Därför finns det självklart ett incitament för destinationerna att kunna visa att de gör sin insats för att hindra denna utveckling.

Projektet med dess aktiviteter fokuserar på skidanläggningarna samt den omgivande bebyggelsen med boende och service vilket innebär ett geografiskt avgränsat område. Information, resultat, erfarenheter och inbjudningar kommer dock att spridas i hela Inre Skandinavien i första hand. Projektet kommer att genomföra studier av pilotkaraktär på olika objekt hos olika aktörer men resultaten av dessa kommer att vara tillgängliga för alla företag.

Genomgående handlar projektets arbetspaket om att undersöka, visa upp och introducera teknik för energieffektivisering som finns tillgänglig samt att framhäva de incitament som finns för att den ska komma till användning. Projektet ska också visa på möjligheter att införa nya gemensamma energisystem baserade på förnybar energi. Ett resultat av detta arbete kommer att utgöras av ett kunskapsunderlag där närvärme/fjärrvärme-lösningar med kombinerad produktion av både värme och el redovisas

Projektet leds i Dalarna av Länsstyrelsen Dalarna och Högskolan Dalarna fungerar som underkonsult. Högskolas del i projektet kommer att vara att vara med och utvärdera olika initiativ för att spara energi och öka användningen av förnybar energi, samt genom olika delstudier undersöka hur användningen av förnybar energi kan öka i befintlig bebyggelse samt i planerad och framtida nybyggnation.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
EU:s strukturfonder
Publikationer