Forskningsprojekt: FEM- Förnyelsebar energi, energieffektivisering och miljö

Projektledare
Mats Rönnelid
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
FEM är ett interregprojekt tillsammans med aktörer från Dalarna, Värmland samt Akershus och Hedmarks Fylke i Norge. FEM ska stärka näringslivet och gränsregionens konkurrenskraft genom gränsöverskridande samarbete inom förnybar energi, energieffektivisering och miljö.

Högskolan Dalarnas roll i projektet är att stimulera till nya typer av forskningssamarbete mellan forskare och företag i gränsregionen, samt verka för utbildning för att öka intresset för de aktuella områdena samt stärka näringslivets konkurrenskraft. Arbetsuppgifterna i projektet kommer att kunna omdefinieras under arbetes gång, men exempel på verksamhet är att utnyttja forskarskolan i Garpenbergs erfarenheter så att verksamheten kan ökas mot hela gränsregionen, samt att tillsammans med företag i regionen medverka till utveckling av ny energiteknik, t ex solcellsteknik och vindkraftsteknik.

I Dalarna samarbetar Högskolan Dalarna, Stiftelsen Teknikdalen samt Gävle-Dala Energikontor inom FEM. Regional projektledare är Stiftelsen Teknikdalen med Högskolan dalarna som underkonsult.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
EU:s strukturfonder
Region Dalarna