Forskningsprojekt: Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram

Projektledare
Ingemar Nygren
Deltagare
Henrik Janols
Jan-Erik Lagergren
Mats Rönnelid
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Nationella träbyggnadsstrategin har tillsatts av regeringen med uppgift för att verka för ökad användning av bärande träkonstruktioner i flervåningshus, offentliga byggnader och byggnadsverk. Tillsamman med Luleå Tekniska Universitet, Växjö Universitet och SP Trätek verkar Högskolan Dalarna inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram genom att dokumentera och analysera pågående större byggprojekt samt genom att ordna fortbildningsseminarier för verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen.

I Dalarna arbetar lärare och forskare vid ämnena Energi och miljöteknik och byggteknik genom att följa, dokumentera och analysera byggandet av femvåningshuset i kvarteret Hyttkammaren i Falun. Arbetet med detta bygge startade 2006 och huset blev inflyttningsklart i augusti 2008. Arbetet har dokumenterats i ett antal delrapporter och kommer att sammanfattas i en kortare slutrapport från Högskolan Dalarna i slutet av 2008, samt i en gemensam slutrapport från de fyra huvudaktörerna i projektet. Detta arbete redovisas också i olika seminarier som finns dokumenterade på www.du.se/trasem
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Byggteknik
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Näringsdepartementet
Publikationer