Forskningsprojekt: Samtidens nordiska bildvärld: Visuell analys som vetenskaplig metod

Projektledare
Deltagare
Arni Sverrisson
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Nätverkets syfte är att etablera en nordisk plattform för en visuell samhällsvetenskap, dvs studier som använder bildmaterial för att studera olika fenomen i samhället. Detta fält är väletablerat internationellt (Visual Studies, Visual Culture) men eftersatt i Norden. I nuläget saknas dessutom en nordisk samlingspunkt för detta område. Området är brett då alla samhällsfenomen lämpar sig i princip för en i någon mening visuell analys. I nuläget är dock vissa områden bättre förankrade i Norden än andra och nätverkets nuvarande inriktning kan sammanfattas i fyra teman:
- Studier av professionell bildpraktik, digital bild, bildjournalistik, dokumentärfilm, mm.,
- Studier av vardagsbilder, amatörfotografi och folklig bildkultur, bl. a. på nätet
- Studier av visualisering som en kunskapsform inom naturvetenskap och teknologi,
- Metodologisk utveckling kring bilder som data (foto, video, film och grafik).
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Bildproduktion
Finansiärer
Nordiska ministerrådet