Forskningsprojekt: e-infrastruktur för riskbaserad tillsyn

Projektledare
Owen Eriksson
Deltagare
Eva Karlsson, Järnvägsstyrelsen
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Järnvägsstyrelsens bärande idé är riskbaserad tillsyn. För att identifiera risker på järnvägsmarknaden behövs en tillsynsaktivitet som omfattar samtliga verksamhetsutövare. Syftet är att identifiera brister i säkerhetsarbetet hos en enskild verksamhetsutövare eller att flera verksamhetsutövare har bristande underhållsrutiner för fordon. Eva Karlsson arbetar i sitt doktorandprojekt att arbeta med utveckling av en e-infrastruktur för riskbaserad tillsyn och principer för hur en sådan e-infrastruktur bör vara utformad.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Informatik
Finansiärer
Järnvägsstyrelsen