Forskningsprojekt: Solelbåten ”Midnightsun”

Projektledare
Frank Fiedler
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Solelbåten ”Midnightsun”, som byggdes inför och deltog i Frisian Solar Challenge i Holland 2008, byggdes även för att kunna användas för demonstration, utställning och utbildning inom solelteknik. Det framgångsrika deltagandet i tävlingen har redan skapat ett ökat intresse för solelbåtar som visade sig genom en aktivt mediabevakning och inbjudningar efter tävlingen till mässor och temadagar. Projektet ska möjliggöra deltagande i liknande evenemang för att sprida information och kunskap om solelbåtar och väcka intresse för solteknikområdet bland ungdomar och lärare på grund- och gymnasieskolor. Andra tyngdpunkter i projektet är att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt deltagande i nästa solbåtstävling 2010 i Holland. Med hjälp av projektet vill vi knyta ytterligare Svenska företag och högskolor till projektet och vidareutveckla solbåten. Projektfinansiering ska användas för att samordna möten med intresserade aktörer och skapa en plattform för vidareutveckling och marknadsföring av solbåten i framtiden.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer