Forskningsprojekt: Kostnadssänkning av solcellmoduler genom användning av polymermaterial

Projektledare
Frank Fiedler
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna och REC ScanModule AB i Glava. REC ScanModule tillverkar solcellsmoduler för nätanslutna solcellssystem. Projektet syftar att minska kostnader för solcellsmoduler och solcellsystem genom att ersätta glass och metall med polymermaterial. Polymermaterial är billigare och mycket lättare och skulle därför också minska kostnader for transport och montering av solcellssystem. Polymermaterial som finns idag på marknaden har liknade optiska egenskaper och långtidstabilitet som glass. Utmaning för projektet är att utveckla solcellspaneler med polymermaterial för glas och ram som uppfyller de krav enligt av IEC Norm speciellt för mekaniska belastningar. Ett flertal solcellspaneler med polymerinsats ska byggas inom projektet och testas på SERC och REC ScanModule AB. Resultat av projektet ska vara en solcellsmodul som är lika effektiv och långtidsstabil som dagens solcellspaneler men betydligt lättare och billigare att transportera och installera.
Nyckelord
Solcellsmoduler, Poymermaterial
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer