Forskningsprojekt: ITS-forskarskola - e-infrastruktur för modern trafikledning

Projektledare
Owen Eriksson
Deltagare
Taline Jadaan, Högskolan Dalarna / Viktoria instituter
Dick Stenmark, IT-universitetet Göteborg
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Forskarskolan är ett nationellt samarbete mellan Linköpings universitet (LiU), Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Chalmers tekniska högskola, Högskolan Dalarna (HDa), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Lunds Universitet (LU), ITS-Sweden samt ett antal intressenter/problemägare. Vid HDa har Taline Jadaan anställts som doktorand inom forskarskolan. Jadaan skall i sitt doktorandprojekt undersöka utvecklingen av en e-infrastruktur för trafikstyrning. I Sverige pågår för närvarande ett antal projekt som är av stort intresse för uppbyggnaden av en ny e-infrastruktur inom järnvägsområdet. Dessa projekt gör att man kan fånga statusen på den aktivitet och trafik som pågår på järnvägsnätet på ett helt nytt sätt. Trafikledningssystemen kan förbättras genom att man exakt vet tågsammansättning samt fordonens position och hastighet vilket gör att trafikledningen kan bygga på en förbättrad aktuell realtidsinformation. Syftet är att studera vad som krävs för att bygga upp en e-infrastruktur utifrån dessa förutsättningar
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Informatik
Finansiärer
ITS-Sweden