Forskningsprojekt: Förstudie Småskalig pelletanvändning i Chile

Projektledare
Frank Fiedler
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
Energisituationen i Chile är idag sådan att man är starkt beroende av naturgas för uppvärmning och varmvattenberedning. Det finns idag ett ökat intresse för att konvertera värmesystem till solvärme och pelleteldning. I denna förstudie undersöks möjligheten till framtida samarbete mellan svenska och chilenska forkare och företag för att på sikt skapa utveckling av förnybara värmesystem i Chile samt därmed förutsättning för export av svensk solvärme och pelletteknik.
Nyckelord
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten