Forskningsprojekt: Statistisk modellering är grunden till en ökad förståelse inom genetik!

Projektledare
Deltagare
Majbritt Felleki Madsen
Lars Rönnegård
Projektperiod
-
Projektstatus
Avslutat
Beskrivning
De flesta egenskaper hos både djur och människor styrs av många gener och olika miljöfaktorer. Med hjälp av genetiska markörer kan korsningar mellan husdjursraser och vilda raser av samma art ge mycket information om vilka gener som påverkar den studerade egenskapen mha QTL analys. Detta kräver dock väl utarbetade statistiska metoder. Hittills har grovt förenklade modeller använts där man antar att de olika raserna är helt inavlade. Jag kommer att utveckla ny metodik för att bättre analysera dessa försök, vilket kommer att ge en ökad förståelse för hur gener styr kroppsvikt, metabolism och beteende hos djur. Detta kommer att ge en ökad kunskap inom genetik och husdjursförädling, och på lång sikt kan vi förvänta oss nya möjligheter att utveckla mediciner.

Min avsikt är att bygga upp en grupp av forskare inriktad mot statistisk metodutveckling inom tillämpad forskning av genetik, ekologi och ekonomi. Inom de första två åren kommer användarvänliga datorprogram att utvecklas för tillämpning inom QTL studier. Metoderna kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter inom genetik och statistik, och resultaten från tillämpningar förväntas kunna vara publicerbara i de främst rankade vetenskapliga tidskrifterna i genetik. De statistiska metoderna kommer att kommuniceras till användare vid både mindre seminarier och internationella konferenser.
Nyckelord
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Statistik
Finansiärer
FORMAS
Publikationer